Referat af bestyrelsesmøde den 17.3.2016

Referat af bestyrelsesmøde den 17.3.2016

Deltagere: Hans, Dorte, Mette, Martin og Rikke

1. To do listen.
Blev gennemgået og Martin sørger for ajourføring.

2. Forslag fra medlemmer til behandling.
a) Klubmesterskabet skal bevares. Afslået idet bestyrelsen vurderer at tilslutningen er for lille. Der kan i stedet afholdes et socialt arrangement i forbindelse med et stævne.

b) Arrangementsudvalget skal udvælges tilfældigt fx. ved lodtrækning. Bestyrelsen vurderer at tilfældigt udvalgte ikke vil have det samme engagement i opgaven, som frivillige vil have og forslaget afvises derfor.

c) Bestemmelse af diverse udvalg varsles inden generalforsamlingen, så man har mulighed for at tage stilling inden. Forslaget vedtages og der varsles fremover i indkaldelsen til generalforsamlingen.

d) Kristine er forslået til at være kontaktperson for nye medlemmer. Vedtaget og derudover vil Hans også være mulig at kontakte, så der vil være en kontaktperson af hvert køn. Nye medlemmer kan prøve 2 x svømning og 2 x løbetræning.

3. DGI medlemskab.
Det blev vedtaget at klubben melder sig ind i DGI, idet et medlemskab giver adgang til flere gode tilbud bl.a. billig tidtagning og kurser for et lavt kontingent.

4. Arrangementsudvalget anmoder om dækning af forplejning til Forårsløb i Herning.
Klubben dækker udgifterne.

5. Evt.
a) Der mangler stadig hjælpere til stævnet Kr. Himmelfartsdag. Tilmelding foregår ved at sende en mail til Mettetri@gmail.com. Skriv om du kan hjælpe fra kl. 7 eller kl. 10.

b) Tilskud til stævner. Der bliver ikke ydet tilskud til tristævner i 2016 idet det vurderes at tilskuddet ikke er afgørende for om man vil stille op. Der er efterhånden mange stævner og det meget individuelt, hvordan hver enkelt atlet planlægger sin sæson.


Mødedatoer i indeværende år (med forbehold for ændringer): 09.06.16
15.09.16
10.11.16
19.01.17
Generalforsamling: 23.1.2017


February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
March 2016
January 2016
November 2015
September 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014