Referat af bestyrelsesmøde den 10.11.2016

Deltagere: Martin, Mette, Hans, Dorte og Rikke L - Leif og Louise delvist

1. Evaluering af fælles cykel- og løbetræning
Der var enighed om at fællestræningerne fungerer godt og fremmødet er tilfredsstillende.
Opdeling i to grupper til cykling tilgodeser medlemmernes forskellige niveauer, hvilket har betydet god deltagelse fra de kvindelige medlemmer.
Trænerne er altid modtagelige for feedback!
Leif og Louise forlod herefter mødet.

2.  Klubtøj
Martin oplyste at vi stadig afventer  det nye katalog for 2017 fra Craft.

3. Julefrokost
Årets julefrokost er flyttet til rugbyklubbens klubhus. Information herom følger fra udvalget.

4. Stævnet
Hans har fået oplyst af kommunen at stævnet 2017 kan gennemføres uanset om byggeriet af Enghavecentret er sat i gang eller ej.

5. Evt.
Påmindelse om at svømmereglerne overholdes. 

February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
March 2016
January 2016
November 2015
September 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014