Referat af bestyrelsesmøde den 2.6.2016

Bestyrelsesmøde 2.6.2016
Deltagere: Hans, Martin, Mette, Dorte og Rikke samt besøg af cheftræner Leif

1. Fælles løbe- og cykeltræning 
Leif fortalte om fremmødet ved fællestræningerne. Det er typisk de samme medlemmer som møder frem til løbetræning. Deltagerantallet har været faldende henover foråret. Fremmødet til cykeltræning har været konstant siden starten. Martin laver oplæg til næste sæson i samarbejde med Leif og der bliver meldt flere informationer ud senere. 

2. DGI tilbud ved Leif
DGI tilbyder foreninger et forløb “Bevæg dig for livet”, hvor der stilles en konsulent til rådighed. Eksempelvis hjælp til markedsføring eller hvordan man får arrangeret fællestræninger. Bestyrelsen vedtog at tilbuddet ikke er relevant for HTK på nuværende tidspunkt, da vi allerede har et godt samarbejde med Leif og Louise.

3. Stævnet
Ifølge Hans har vi fået flere positive tilbagemeldinger. Der skal indkøbes en måtte til svømmehallen til næste stævne. Hans kontakter kommunen vedr. byggeplaner af Enghavecentret. Mette ønsker at trække sig fra styregruppen.

4. Sponsorudvalg
Ingen har stadig meldt sig til udvalget!

5. Våddragtsarrangement
Arrangementet er desværre aflyst pga. manglende tilbagemelding fra ZeroD. Da OW sæsonen er godt i gang og flere allerede har købt en dragt, giver det ikke mening at afholde arrangementet.

February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
March 2016
January 2016
November 2015
September 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014